Dziś jest: Niedziela, 20 września 2020, godzina 19:09
zaloguj się :


Odpowiedź

Temat: Spell - MUI,GUI

Supreme
Wiadomość [#1]: 23.02.2011 o 20:44

Konto skasowane

MUI to spell który można wykorzystać na x jednostkach w tym samym czasie zrobiony w wyzwalaczach.
Chcę abyście mi pomogli


Assault
Wydarzenia
Jednostka - A unit Rozpoczyna działanie zdolności
Warunki
(Ability being cast) RĂłwna siÄ™ |cffffcc00Assault|r
Akcje
-------- -------------------------------------- --------
Wyzwalacz - Turn off (This trigger)
-------- -------------------------------------- --------
Set Temp_Caster = (Casting unit)
Set Temp_TargetedUnit = (Target unit of ability being cast)
Set Temp_Caster_Position = (Position of Temp_Caster)
Set Temp_TargetedUnit_Position = (Position of Temp_TargetedUnit)
Set Range_Between = (Distance between Temp_Caster_Position and Temp_TargetedUnit_Position)
-------- -------------------------------------- --------
If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
Jeśli - Warunki
Range_Between Większe lub równe 250.00
To - Akcje
-------- -------------------------------------- --------
Wyzwalacz - Turn on ChceckerRangeAssault <gen>
-------- -------------------------------------- --------
Jednostka - Pauza Temp_Caster
Jednostka - Turn collision for Temp_Caster Wył.
Tablica mieszajÂąca - Create a hashtable
Set Hastable_Assault = (Last created hashtable)
Tablica mieszajÂąca - Save Handle OfTemp_Caster as (Key Casting Unit) of (Key (Casting unit)) in Hastable_Assault
Tablica mieszajÂąca - Save Handle OfTemp_TargetedUnit as (Key Unit Targeted) of (Key (Target unit of ability being cast)) in Hastable_Assault
Tablica mieszajÂąca - Save Handle OfTemp_Caster_Position as (Key Position_of_Caster) of (Key (Position of Temp_Caster)) in Hastable_Assault
Tablica mieszajÂąca - Save Handle OfTemp_TargetedUnit_Position as (Key Position_of_TargetedUnit) of (Key (Position of Temp_TargetedUnit)) in Hastable_Assault
Tablica mieszajÂąca - Save Range_Between as (Key Range_Between) of (Integer((Distance between Temp_Caster_Position and Temp_TargetedUnit_Position))) in Hastable_Assault
Grupa jednostek - Add (Load (Key Unit Targeted) of (Key (Target unit of ability being cast)) in (Last created hashtable)) to Assault_Units[Assault_Unit[1]]
Grupa jednostek - Add (Load (Key Casting Unit) of (Key (Casting unit)) in Hastable_Assault) to Assault_Units[Assault_Unit[2]]
Albo - Akcje
Wyzwalacz - Turn on (This trigger)
Set Temp_Caster = Brak jednostki
Set Temp_TargetedUnit = Brak jednostki
Custom script: call RemoveLocation (udg_Temp_Caster_Position)
Custom script: call RemoveLocation (udg_Temp_TargetedUnit_Position)


ChceckerRangeAssault
Wydarzenia
Czas - Every 0.03 seconds of game time
Warunki
Akcje
Grupa jednostek - Pick every unit in Assault_Units[Assault_Unit[2]] and do (Actions)
Pętla - Akcje
If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
Jeśli - Warunki
(Load (Key Range_Between) of (Integer((Distance between Temp_Caster_Position and Temp_TargetedUnit_Position))) from Hastable_Assault) Większe niż 100.00
To - Akcje
-------- Effect Special --------
Efekt specjalny - Create a special effect attached to the chest of (Load (Key Casting Unit) of (Key (Casting unit)) in Hastable_Assault) using Abilities\Spells\Orc\MirrorImage\MirrorImageCaster.mdl
Efekt specjalny - Destroy (Last created special effect)
Efekt specjalny - Create a special effect attached to the chest of (Load (Key Casting Unit) of (Key (Casting unit)) in Hastable_Assault) using Abilities\Spells\Orc\MirrorImage\MirrorImageDeathCaster.mdl
Efekt specjalny - Destroy (Last created special effect)
-------- -------------------------------------- --------
-------- Leaks Fixed --------
Custom script: call RemoveLocation (udg_Temp_Caster_Position)
Custom script: call RemoveLocation (udg_Temp_TargetedUnit_Position)
-------- -------------------------------------- --------
-------- Points --------
Set Temp_Caster_Position = (Load (Key Position_of_Caster) of (Key (Position of Temp_Caster)) in Hastable_Assault)
Set Temp_TargetedUnit_Position = (Load (Key Position_of_TargetedUnit) of (Key (Position of Temp_TargetedUnit)) in Hastable_Assault)
Set Range_Between = (Load (Key Range_Between) of (Integer((Distance between Temp_Caster_Position and Temp_TargetedUnit_Position))) from Hastable_Assault)
-------- -------------------------------------- --------
Jednostka - Make (Load (Key Casting Unit) of (Key (Casting unit)) in Hastable_Assault) face (Load (Key Unit Targeted) of (Key (Target unit of ability being cast)) in (Last created hashtable)) over 0.01 seconds
Jednostka - Move (Load (Key Casting Unit) of (Key (Casting unit)) in Hastable_Assault) instantly to (Temp_Caster_Position offset by 15.00 towards (Facing of Temp_Caster) degrees)
-------- -------------------------------------- --------
-------- Animation Playing --------
Animacja - Play (Load (Key Casting Unit) of (Key (Casting unit)) in Hastable_Assault)'s attack animation
-------- -------------------------------------- --------
-------- Units create --------
Jednostka - Create 1 Dumny_Unit for (Owner of (Load (Key Casting Unit) of (Key (Casting unit)) in Hastable_Assault)) at Temp_Caster_Position facing (Facing of (Load (Key Casting Unit) of (Key (Casting unit)) in Hastable_Assault)) degrees
-------- -------------------------------------- --------
Custom script: call RemoveLocation (udg_Temp_Caster_Position)
Animacja - Change (Last created unit)'s vertex coloring to (100.00%, 100.00%, 100.00%) with 50.00% transparency
Animacja - Play (Last created unit)'s attack animation
Jednostka - Add a 2.00 second OgĂłlny expiration timer to (Last created unit)
-------- -------------------------------------- --------
Albo - Akcje
Jednostka - Turn collision for Temp_Caster WĹ‚.
-------- -------------------------------------- --------
Custom script: call RemoveLocation (udg_Temp_Caster_Position)
Custom script: call RemoveLocation (udg_Temp_TargetedUnit_Position)
Wyzwalacz - Turn off (This trigger)
-------- -------------------------------------- --------
Set Time_Of_Damage = ((Real((Level of |cffffcc00Assault|r for Temp_Caster))) x 1.25)
Set Face_Temp_Caster = (Facing of (Load (Key Casting Unit) of (Key (Casting unit)) in Hastable_Assault))
-------- -------------------------------------- --------
Jednostka - Wyłącz pauzę (Load (Key Casting Unit) of (Key (Casting unit)) in Hastable_Assault)
-------- -------------------------------------- --------
Wyzwalacz - Turn on ColzionOn <gen>
ColzionOn
Wydarzenia
Czas - Every 0.03 seconds of game time
Warunki
Akcje
Grupa jednostek - Pick every unit in Assault_Units[Assault_Unit[1]] and do (Actions)
Pętla - Akcje
-------- -------------------------------------- --------
Set Temp_TargetedUnit_Position = (Position of Temp_TargetedUnit)
Set Time_Of_Damage = (Time_Of_Damage - 0.03)
-------- -------------------------------------- --------
If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
Jeśli - Warunki
Or - Any (Conditions) are true
Warunki
(Temp_TargetedUnit is dead) RĂłwna siÄ™ TAK
Time_Of_Damage Mniejsze lub rĂłwne 0.00
To - Akcje
-------- -------------------------------------- --------
Jednostka - Wyłącz pauzę Temp_TargetedUnit
-------- -------------------------------------- --------
Wyzwalacz - Turn off (This trigger)
Wyzwalacz - Turn on Assault <gen>
-------- -------------------------------------- --------
Set Temp_Caster = Brak jednostki
Set Temp_TargetedUnit = Brak jednostki
-------- -------------------------------------- --------
Albo - Akcje
-------- -------------------------------------- --------
Jednostka - Pauza Temp_TargetedUnit
-------- -------------------------------------- --------
Efekt specjalny - Create a special effect attached to the chest of Temp_TargetedUnit using Objects\Spawnmodels\Human\HumanBlood\BloodElfSpellThiefBlood.mdl
Efekt specjalny - Destroy (Last created special effect)
Efekt specjalny - Create a special effect attached to the chest of Temp_TargetedUnit using Objects\Spawnmodels\Human\HumanBlood\HeroBloodElfBlood.mdl
Efekt specjalny - Destroy (Last created special effect)
Efekt specjalny - Create a special effect attached to the overhead of Temp_TargetedUnit using Abilities\Spells\Orc\StasisTrap\StasisTotemTarget.mdl
Efekt specjalny - Destroy (Last created special effect)
Efekt specjalny - Create a special effect attached to the chest of Temp_TargetedUnit using Abilities\Spells\Items\SpellShieldAmulet\SpellShieldCaster.mdl
Efekt specjalny - Destroy (Last created special effect)
-------- -------------------------------------- --------
Jednostka - Move Temp_TargetedUnit instantly to (Temp_TargetedUnit_Position offset by (Time_Of_Damage x 15.00) towards Face_Temp_Caster degrees), facing (Facing of Temp_TargetedUnit) degrees
Jednostka - Cause Temp_Caster to damage Temp_TargetedUnit, dealing (10.00 x Time_Of_Damage) damage of attack type Chaos and damage type Umysł
-------- -------------------------------------- --------

Widzice coś złego w tych wyzwalaczach? Chodzi mi o tabele która ciągle zapisuje jednostki używające zaklęć i je odtwarza

@EDIT
Słuchajcie Chłopaki udało mi się! Użyłem systemu indexowania jednostek i... na razie sprawdziłem na jednej jednostce jest jeden bug, który muszę wyeliminować , ale sądzę
że wszystko będzie na cacy jeżeli ktoś chce spella to niech powie zamieszczę go w odpowiednim temacie. :P Kurcze ale jestem zadowolony heh1.Ogarnij Ortografie
2.Zadawaj Pytania
3.''Bez znajomości języków człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu'' Anton Czechow

Moje tutoriale:
Kolory w Warcraft 3
Tworzenie Ekranu startowego - Wysoka Jakość, Warcraft 3
REKLAMA
Strona 1 z 1.
Idź do strony :

Odpowiedź

Skocz do :