Dziś jest: Poniedziałek, 6 grudnia 2021, godzina 03:27
zaloguj się :
FORUM Battlenet.pl FORUM Forum StarCraft 2 E-sport Mistrzostwa Forum - Regulamin i Ogłoszenia


Temat został zamknięty.

Temat: Mistrzostwa Forum - Regulamin i Ogłoszenia

Asmodan
Wiadomość [#1]: 04.07.2011 o 11:31

Konto skasowane

REGULAMIN

Rozdział I - Postanowienia Ogólne:

1. Mistrzostwa Forum to cykliczny turniej 1v1 i 2v2 w Starcrafta II organizowany przez forum serwisu BattleNet Network.

2. Turniej będzie organizowany w odstępach czasowych zbliżonych do 3 miesięcy.

3. Mecze pomiędzy osobami zgłoszonymi do turnieju rozgrywane są na platformie battle.net 2.0; serwer: Europa.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dowolnego modyfikowania regulaminu turnieju w trakcie jego przebiegu z zastrzeżeniem, iż o ewentualnych zmianach uczestnik turnieju zostanie poinformowany w niniejszym temacie w sposób możliwie jak najbardziej widoczny (zmienione punkty będą zaznaczone czerwoną czcionką).

5. Wszelkie informacje na temat turnieju będą podawane w stosownych tematach. Drabinka dostępna będzie za pomocą strony z33k.com

6. Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne.

Rozdział II - Warunki Uczestnictwa

1. W turnieju może wystartować dowolna osoba, która:
a) Posiada legalną wersję Starcraft 2 zarejestrowaną na serwisie battle.net EU
b) Posiada postać w grze Starcraft 2, która nie jest aktualnie zablokowana ze względu na naruszenie zasad użytkowania produktu końcowego (EULA)
c) Posiada konto na forum serwisu BattleNet Network.
d) Jest zdolna do wypełnienia wymogów zapisu na turniej - nie jest objęta zakazem pisania na forum uniemożliwiającym prawidłowe zapisanie się do turnieju.
e) W grze Starcraft II posiada rozegrane ligowe mecze kwalifikacyjne i/lub mecz sprawdzający potwierdzające przynależność do odpowiedniej ligi w trwającym lub niedawno zakończonym sezonie ligowym.

2. Sposób zapisania się na turniej:
a) Zgłoszenie chęci wzięcia w turnieju w odpowiednim do tego temacie na forum poprzez podanie, obowiązkowo: nicku postaci, numeru ID oraz deklaracji ligi , do której gracz jest przydzielony w ladderze.
b) W przypadku niedopełnienia wszystkich formalności związanych z rejestracją w turnieju, zapis jest nieważny do momentu uzupełnienia wymaganych danych. Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności dopełnienia formalności poprzez wiadomość prywatną.
c) Jedynie prawidłowo złożone zgłoszenia do momentu zamknięcia zapisów uprawniają do udziału w turnieju.
d) W przypadku problemów z dokonaniem zapisów dopuszcza sie także wysyłanie wiadomości prywatnej ze zgłoszeniem lub informowania poprzez gadu-gadu Asmodana (gg: 6724238)
e) Organizatorzy zobowiązują się do podania wstępnego terminarza turnieju w momencie otwarcia zapisów. Terminarz ów zawierał będzie datę rozpoczęcia i zakończenia zapisów oraz przewidywane terminy rozegrania poszczególnych rund.
f) Ostateczne ramy czasowe rozegrania gier mogą ulec zmianie w zależności od ilości zapisanych użytkowników. Dlatego też finalna wersja terminarza zostanie podana wraz z zamknięciem zapisów i ogłoszeniem drabinki.

3. Uwagi końcowe dotyczące zapisów:
a) Zapisanie się do turnieju oznacza akceptację regulaminu.
b) Przydzielenie do odpowiedniej drabinki turniejowej następuje automatycznie według klasyfikacji ligowej gracza na battle.net.
c) W przypadku drabinki Elite połowa najwyżej klasyfikowanych w ladderze graczy (najwyższe pozycje w ligach master) będzie rozstawiona w I rundzie.
d) Gracz z lig kwalifikujących do klasy Casual może zgłosić w momencie zapisu na turniej chęć uczestnictwa w klasie Elite i wskutek tego spróbować swoich szans w grze z silniejszymi zawodnikami.
e) Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona i odpowiada dowolnej, w pełni zapełnionej liczbie umożliwiającej przeprowadzenie turnieju systemem pucharowym.
f) W przypadku zapisania się nieodpowiedniej do tego celu liczby graczy:
- Jeżeli liczba brakujących zawodników nie przekroczy 1/3 potrzebnej do utworzenia drabinki na niższym poziomie, wszyscy gracze zostaną rozlosowani, a część z nich (max. 1/3) otrzyma na drodze losowania automatyczny awans z 1 rundy.
- Jeżeli liczba brakujących zawodników przekroczy 1/3 potrzebnej do utworzenia drabinki na niższym poziomie, wówczas ponadprogramowa ilość graczy zostanie wyłączona z turnieju i wpisana na listę rezerwową.
g) Zawodnicy przenoszeniu są do listy rezerwowej wspomnianej w punkcie 2f na podstawie kolejności zapisów.
h) Zawodnicy z listy rezerwowej mogą wystartować w turnieju, jeżeli któryś z graczy rozlosowanych do rundy 1 zrezygnuje z turnieju przez zakończeniem okresu czasu wyznaczonego na rozegranie danej rundy. O kolejności uzupełniania brakujących graczy z listy rezerwowej również decyduje kolejność ich zapisania się do turnieju.
i) O rezygnacji z turnieju należy obowiązkowo powiadomić organizatorów.
j) Rezygnacja z gry po rozegraniu 1 rundy skutkuje przyznaniem zwycięstwa poprzez walkower następnemu przeciwnikowi.

Rozdział III - Przebieg Turnieju

1. Po zakończeniu zapisów gracze zostaną przydzieleni do odpowiednich kategorii turnieju, po czym nastąpi losowanie drabinek.

2. Drabinki przedstawione będą maksymalnie 24 godziny po zakończeniu zapisów i 24 godziny przed rozpoczęciem turnieju w stosownym temacie wraz z listą zawodników rezerwowych dla danej klasy rozgrywkowej, informacjach o ramach czasowych rozgrywania turnieju oraz ewentualnymi innymi ogłoszeniami organizacyjnymi.

3. Do monitorowania wyników turnieju służyć będzie strona z33k.com. Stosowny odnośnik zostanie podany w momencie rozlosowania drabinek.

4. Zawodnicy ustalają godzinę rozegrania pomiędzy sobą za pomocą wiadomości prywatnych na forum, kontaktu gg lub w grze. Ustalony termin powinien zawierać się ramach czasowych określonych terminarzem.

5. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozegranie gry poza określonymi ramami czasowymi, jeżeli nie opóźni to przebiegu turnieju i zostanie zaaprobowane przez obu zainteresowanych graczy.

3. Turniej podzielony jest na dwie klasy rozgrywkowe:
a) Casual (1v1) - przeznaczony dla graczy na poziomie ligi brązowej, srebrnej i złotej.
b) Elite (1v1) - przeznaczony dla graczy na poziomie ligi platynowej, diamentowej, mistrzowskiej.
c) Team (2v2) – przeznaczony dla dowolnych par graczy, z których chociaż jeden musi być użytkownikiem forum Battle.net Network.

4. Rozgrywki, za wyjątkiem meczu finałowego oraz spotkania o 3 miejsce:
a) Prowadzone są systemem:
- best of 1 (bezpośrednia eliminacja) dla 1/32 i niżej.
- best of 3 (do 2 zwycięstw) dla 1/16, 1/8 i 1/4
- best of 5 (do 3 zwycięstw) dla 1/2 finału
b) Termin rozegrania spotkań jest wynikiem bezpośrednich ustaleń pomiędzy zawodnikami, aczkolwiek musi mieścić się on w wyznaczonych przez organizatora ramach czasowych.
c) W przypadku braku możliwości skontaktowania się/przeprowadzenia gry z danym przeciwnikiem należy powiadomić organizatorów, którzy podejmą próbę skontaktowania się z przeciwnikiem i ustalenia terminu/przeprowadzenia spotkania. Brak reakcji na zapytanie organizatorów do podanego przez nich terminu granicznego skutkuje dyskwalifikacją.
d) Mapa startowa dla danej rundy jest określona regulaminem. Jeżeli runda przewiduje rozegranie więcej niż 1 spotkania, wybór następnej mapy przypada przegranemu w poprzednim spotkaniu.
d) W grach może uczestniczyć dowolna ilość obserwatorów, jeżeli żaden z zawodników nie wyraża sprzeciwu.
e) Na żądanie dowolnego z graczy dana gra może być bezpośrednio sędziowana przez organizatorów, aczkolwiek obecność sędziego w danej grze nie jest wymagana.
f) Po zakończeniu gry należy bezzwłocznie przesłać powtórki wraz z deklaracją wyniku na adres e-mail: mistrzostwaforum_(at)_o2.pl.
g) O zaliczeniu wyniku decydować będzie podana deklaracja wyniku. W przypadku pomyłki w zgłoszeniu rezultatu, poszkodowany gracz zobowiązany jest powiadomić o tym organizatorów. O wyniku spotkania będzie decydowała analiza powtórek.

5. Finał i mecz o 3-miejsce:
a) O systemie rozgrywania spotkania decydują zawodnicy - dopuszczalne opcje to best of 5 (do 3 zwycięstw) i best of 7 (do 4 zwycięstw).
b) Są obowiązkowo zakładane i obserwowane przez organizatorów.
c) Obserwacja przez innych graczy niż sędzia i ewentualni streamerzy jest możliwa jedynie za zgodą obu zawodników.
d) Wyniki i powtórki są rejestrowane przez sędziów (organizatorzy).

Rozdział IV - Pula Map

1. Pula map dla rozgrywek 1v1:
a) Mapy startowe:
- dla bo1: Xel’Naga Caverns
- dla bo3: TSL/GSL Shakuras Plateau
- dla bo5/bo7: TSL/GSL Metalopolis

b) Wszystkie mapy:
- Xel'Naga Caverns
- TSL Shattered Temple
- GSL Tal’Darim Altar LE
- TSL Shakuras Plateau
- GSL Terminus RE
- GSL Crevasse
- MLG Testbug
- TSL Crossfire
- GSL Dual Sight
- GSL Bel’Shir Beach
- Xel’Naga Fortress
- Backwater Gulch
- Delta Quadrant

2. Pula map dla rozgrywek 2v2:

Mapa startowa: High Orbit

Inne mapy:
a) Arid Wastes
b) Discord IV
c) The Ruins of Tarsonis
d) Monlyth Ridge
e) Red Stone Gulch
f) Scorched Haven
g) Tarsonis Assault
h) War Zone
i) Gutterhulk
j) Khaydarin Depths
k) Omega Sector


Rozdział V - Cheaty i Sytuacje Niejasne

1. Wszelkie używanie jakichkolwiek programów modyfikujących działanie gry oraz słuchanie relacji z własnego spotkania jest niedozwolone i skutkuje dyskwalifikacją z turnieju.

2. W grach poza zawodnikami uczestniczyć mogą obserwatorzy:
a) moderator (organizator) na wniosek jednego z uczestników.
b) dowolny inny użytkownik, o ile żaden z zawodników nie zgłasza zastrzeżeń.

3. Gra może być rozegrana na dowolnej mapie spoza puli map, jeżeli obaj zawodnicy wyrażą na to zgodę.

4. Obrażanie innych użytkowników skutkuje dyskwalifikacją.

5. Wyrzucenie z gry w pierwszych 3 minutach gry na skutek problemów z połączeniem z platformą battle.net skutkuje powtórzeniem spotkania.

6. Wszelkie inne sytuacje niejasne będą rozstrzygane poprzez sędziów (moderatorów).

7. Ewentualne nagrody w turnieju zostaną ogłoszone w trakcie jego trwania.

[Edycja Asmodan - 15.07.2011 o 08:22]

REKLAMA
Strona 1 z 1.
Idź do strony :

Temat został zamknięty.

Skocz do :